Hyphen - The Pit of Babel
video: 00:04:45 (loop)
2018

in collaboration with Keren Benbenisty

“What are you building ? I want to dig a subterranean passage.
Some progress must be made. My station up there is much too high.
We are digging the pit of Babel.”
(Franz Kafka, Parable and Paradoxes)

Video-performance filmed on a site located at Holešovice, Prague.
Archival images show a paint factory in the 19th century that later
became the Center for Geology Research. The last building was demolished
in 2012 with intention of a new construction site. Similar to the Tower of Babel,
the intended project was stopped by the authorities due to restrictions on the
height of the buildings in that specific area.

Filmed with a drone, the video shows three actions happening at the same time.
Marking stones with numbers 0-9, measuring the height, length and diagonal of
the pit and the drone cameraman documenting slowly from a birds-eye-perspective......................................................................

Hyphen - The Pit of Babel
video: 00:04:45 (smyčka)
2018

ve spolupráci s Keren Benbenisty


"Co stavíte? Chci vykopat podzemní chodbu. Je třeba dosáhnout určitého pokrotu.
Má pozice je příliš vysoká. Kopeme babylonskou jámu. "
(Franz Kafka, Podobenství a paradoxy)

Video-performance natčená v lakalitě v Praze Holešovicích.
Archivní dokumenty místa ukazují budovu lakovny z 19. století,
která se později stala Centrem geologického výzkumu.
Poslední stavba byla v roce 2012 zbořena se zámerem nového developmentu.
Podobně jako u Babelské věže byl plánovaný projekt zastaven úřady kvůli
omezení výšky budov v této oblasti.

Video natočené dronem zobrazuje tři akce, které se dějí současně.
Značení kamenů čísly 0 až 9, měření výšky, délky a úhlopříčky jámy
a kameraman, který vše dokumentuje z ptačí perspektivy.