Border from above invisible
Solo show
Gallery of Faculty of Arts, Ostrava
201
8Physical site research of places bearing symptoms of incompleteness.
Caused by economical, ideological or social crises, sites came to the state of “ruin in reverse” (R.Smithson).
Stopped progress paradoxicaly made the site potential for future actions.

.....................................................................

Hranice shora neviditelná
Samostatná výstava
Galerie fakulty umění, Ostrava

201
8


Výzkum fyzických míst míst nesoucích příznaky neúplnosti. Z důvodu ekonomických,
ideologických nebo sociálních krizí se dostaly do stavu “reverzní ruiny” (R.Smithson).
Zastavený pokrok paradoxně aktivoval potenciál míst pro budoucí aktivity.

 

 

 

 photo: Zdeněk Porcal / Studio Flusser, 2019
--