......................

Tomáš Moravec (*1985) je vizuální umělec, žije a pracuje v Praze. 

V roce 2012 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru intermediální tvorby Jiřího Příhody,
kde od roku 2016 pokračuje v doktorském studiu. Jeho práce mohou být popsány jako „prostorové situace“
utvářené nejčastěji objektem, videem a instalací. Společné projekty s Matejem Al-Ali, Petrem Dubem nebo
Romanem Štětinou prověřují různé formy umělecké spolupráce nebo kriticky zasahují do veřejného prostoru.
Moravec je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého (2008), Ceny Exit (2009), laureátem Ceny Václava Chada (2015)
a Gascar Prize (2017). Jeho práce jsou prezentovány v českém i mezinárodním kontextu (Biennale Liège, BB15 Linz,
Trafó Gallery Budapest, James and Audrey Foster Prize Boston, EFA New York, CCC Peking). Absolvoval rezidenční
pobyty v FKSE (Budapešť, 2011), Triangle Arts Association (New York, 2013) a Studio Das Weisse Haus (Vídeň, 2013).
Je autorem architektury výstav Křehké kino (Galerie mladých TIC Brno, 2012), Vzdálení pozorovatelé (GMU Roudnice
nad Labem, 2015), Pravděpodobně na poli (Plato Ostrava, 2016) a venkovní instalace Schody času (Český rozhlas
Praha, 2019). Od roku 2015 působí také jako pedagog na KVKTT v Hradci Králové. V posledních letech realizoval
samostatné výstavní celky Poznámky o vzducholodích (KGVU Zlín, 2017), Hranice shora neviditelná (GAFU Ostrava, 2018)
a Manuport (Galerie Rudolfinum Praha, 2020), související s rozpracovanou dizertační prací Krize vize.


......................

Tomáš Moravec (*1985) is a visual artist based in Prague.

He graduated from the Academy of Fine Arts in Prague at the Studio of Intermedia Work of Jiří Příhoda and is currently
studying a doctoral program there. In his collaborative projects with Matej Al-Ali, Petr Dub and Roman Štětina, he explores
various forms of artistic collaboration and critical intervention in public space. Moravec is a finalist of Jindřich Chalupecký
Award (2008) and Exit Award (2009) and holder of Václav Chad Award (2015) and Gascar Prize (2017). He presented
his work in Czech and international context (Biennale Liège, BB15 Linz, Trafó Gallery Budapest, James and Audrey Foster
Prize Boston, EFA New York, CCC Beijing). He went on residencies at FKSE (Budapest, 2011), Triangle Arts Association
(New York, 2013) and Studio Das Weisse Haus (Vienna, 2013). He designed the architecture for the exhibitions Fragile Cinema
(Young Artists‘ Gallery TIC Brno, 2012), Remote Observers (Gallery of Modern Art Roudnice nad Labem, 2015), Probably in the
Field (Plato Ostrava, 2016) and the site specific installation Stairs of Time (Czech Radio Prague, 2019). He works as lecturer
at the Department of Art, Visual Culture and Textile Studies at the University of Hradec Králové since 2015. His recent solo
exhibitions include Notes on Airships (Regional Gallery of Fine Arts Zlín, 2017), Border Invisible from Above (Faculty of Fine Arts
Gallery Ostrava, 2018) and Manuport (Galerie Rudolfinum Prague, 2020) related to his upcoming dissertation thesis Crisis of Vision.......................

“One of the unifying motifs in my current works and also previous projects
is a ‘change’. It could be understood as a natural quality, the production
of time and space, but also as a conscious attempt to deflect a routine
perception. Whether considering the deformation of shapes, changes in visual
perspective, layouts or frameworks within which we move, I try to accentuate
a certain ambiguity in the perception of these categories. I am interested
in that span of immediate reality, which appears to be stable, but has
the possibility of transformation at the same time.”

......................


MgA. TOMÁŠ MORAVEC
narozen:  30. 3. 1985 v Praze, Česká republika

Vzdělání:
2016 – Zahájeno doktorandské stadium - Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
2010-2012 MgA. – Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) – Intrmediální tvorba 2 (Škola Jiřího Příhody)
2005-2010 BcA. – Ústav umění a design v Plzni (UUD) – Multimediální design (ateliér A. Matasová, D. Zahoranský, M. Pěchouček)

Artist-in-res­i­den­ce, stáže, workshopy :
2013 AIR - Studios Das Weisse Haus, Vídeň (A)
2013 AIR - Triangle Arts Association, New York (USA), VARP
2011 AIR - FKSE, Budapest (H), VARP
2010 Ateliér hostujícího profesora, AVU – Marcus Geiger (CZ)
2008 VŠVU, Bratislava –  Ateliér IN - Szábolcs KissPál (SK)
2007 Art Camp, Plzeň – Yummi Roth, Adéla Matasová (CZ)
2007 Sommerakademie, Plauen, Německo - Dora Maurer (D)

Ocenění:
Gascar Prize 2017 - Gabrovo 23. Biennial of Humour and Satire in Art
Cena Václava Chada 2015
Finalista Ceny EXIT 2009
Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého 2008 – Cena čtenářů Reflex
Art ON! / Mezinárodní filmový festival Bratislava – divácká cena

Zastoupení ve sbírkách:
Sbírka Marek
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Museum House of humour and satire Gabrovo

Samostatné výstavy:
2021 Zemní práce (součást výstavního cyklu Všední krize) Galerie Caesar, Olomouc (CZ)
2018 Hranice shora neviditelná, Galerie Fakulty umění, Ostrava (CZ)
2018 Revize (s Matejem Al-Ali), Galerie AVU, Praha (CZ)
2018 Čtvrt kilometru vzducholodi, Galerie SPZ, Praha (CZ)
2017 Poznámky o vzducholodích, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín (CZ)
2017 Palindrom#2, Galerie XY, Olomouc (CZ)
2017 Palindrom (Art Week Liberec 2017), Kino Varšava, Liberec (CZ)
2016 Hájemství marnosti (Ivan Kafka, host: Tomáš Moravec), Galerie Entrance, Praha, (CZ)
2016 Plastický film, Galerie Školská 28, Praha (CZ)
2015 Odlitek, Galerie Lauby, Ostrava (CZ)
2015 Skici v bronzu – Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec (CZ)
2015 Question of superficial affection - extended – bb14, Linz (A)
2014 Panic room (s Matejem Al-Ali a Petrem Dubem) – Karlín Studios, Praha (CZ)
2014 Handle with care and criticism (s Matejem Al-Ali a Petrem Dubem) – Galerie Prádelna – Bohnice, Praha (CZ)
2013 Otázka líbivosti pláště – Galerie OFF/Formát, Brno (CZ)
2013 Od hlavy k patě (s Matějem Al-Ali) – Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha (CZ)
2013 Opencall (s Matějem Al-Ali) – Gallery Weltecho, Chemnitz (D)
2013 Prospekt – Plusminusnula Galéria, Žilina (SK)
2012 Koryta a sedla (s Matejem Al-Ali) – Galerie Jelení, Praha (CZ)
2012 Rozdělovací – Vitrína Deniska, Olomouc (CZ)
2011 Náhradní měsíc – Galerie Fotograf, Praha (CZ)
2011 Změna vyhrazena –FKSE Studio, Budapešť (H)
2011 Před-pozice –Telep gallery, Budapešť (H)
2011 Ohlasy entropie (s Matejem Al-Ali a Petrem Dubem)  – Galerie Kritiků, Praha (CZ)
2011 To vydrží – Galerie 207, Praha (CZ)
2010 If (training in materials and tools) (s Romanem Štětinou) – Meetfactory, galerie Kostka, Praha (CZ)
2010 Náhodný klam (s Matejem Al-Ali) – Altán Klamovka, Praha (CZ)
2010 Propíchnout pláště (s Romanem Štětinou) – Galéria Space, Bratislava (SK)
2008 Náhradní ponožky (s Matejem Al-Ali) – Galerie Entrance, Praha (CZ)
2007 Konvikt resident – PAF, Olomouc (CZ)

 

Skupinové výstavy:
2022 PAF Spring Olomouc 2022, Olomouc (CZ)
2021 Luhovaný Vincent 2021 - Bez nánosu, Luhačovice (CZ)
2020 Unplugged, Galerie Rudolfinum, Praha (CZ)
2019 Offcity AiR 2019: Void, Pardubice (CZ)
2019 Offcity AiR 2019: Void, Pardubice (CZ)
2019 Linz FMR 19, Linz (A)
2019 Diagrams of power (screening), Onomatopee, Eindhoven (NL)
2018 Divák má cenu, Galerie u Dobrého pastýře, Brno (CZ)
2018 Apparatus 2.0: Nespolehlivá knihovna, Centrum pro současné umění, Praha (CZ)
2017 Ztráta času, Galerie Kurzor, Praha (CZ)
2017 23. Biennial of Humour and Satire in Art, Museum of Humour and Satire, Gabrovo (BG)
2017 Anamnéza pozorovatele, GHMP - Colloredo-Mansfeldský palác, Praha (CZ)
2017 Interiéry duše, Západočeská galerie, Plzeň (CZ)
2016 Nevratný posun, Dům pánů z Kunštátu, Brno (CZ)
2016 Monument II, UART 2016 The Third Zhongshan International Young Artist Exhibition, Guangdong (CN)
2016 Aparatus for a utopian image, Elisabeth Foundation Project space, NYC (USA)
2016 Monument: škola gest, Czech China Contemporary, Peking (CN)
2016 Teorie chlupatého míče, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy (CZ)
2015 Screen City Festival, Stavanger (NOR)
2015 7. Zlínský salon mladých – Krajská galerie výtvarného umění, Zlín (CZ)
2015 Schránka pro ducha, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (CZ)
2015 Vzdálení pozorovatelé, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (CZ)
2015 Zen Plzeň, Plzeň (CZ)
2015 Chasing Max Mustermann, Graz (A)
2015 The 2015 James and Audrey Foster Prize – ICA Boston, (USA)
2015 Movement is beautiful – Galerie 99, Brno (CZ)
2015 Mo(nu)menty mesta: Bratislava, Galéria Gagarinka, Bratislava (SK)
2014 Fatal jump from a stool – Trafó Gallery, Budapešt (H)
2014 O židli – 9th Mezinárodní biennale fotografie a vizuálního umění, Liège (B)
2014 Zóna v pohybu – DOX, Centrum pro současné umění, Praha (CZ)
2013 Poison Green – Czech Center Gallery, New York (USA)
2013 Bezpředmětný film– Galerie U Dobrého Pastýře, TIC, Brno (CZ)
2012 Use your illusion – bb15 - Raum für Gegenwartskunst, Linz (A)
2012 Diplomanti AVU – Národní galerie – Veletržní palác, Praha (CZ)
2012 6. Zlínský salon mladých – Krajská galerie výtvarného umění, Zlín (CZ)
2011 Štěstí – 4+4 dny v pohyb, Praha (CZ)
2011 Konečně spolu – Galerie Armaturka, Ústí nad Labem (CZ)
2011 Placcc festival – Budapešť (H)
2011 25.6.2011 – Galerie2 – Pražské quadriennale, Praha (CZ)
2011 Syndrom povlacenja – Salon 77, Niš (SRB)
2011 Raum:selbst – Dům umění, Brno (CZ)
2010 Odpověď – Bell Street project space, Vídeň (A)
2010 Scherneschnitte 3 - Des Kaisers neue Kleider – Oberhafen Kantine, Hamburg (D)
2010 Exit a.a.O. - Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlín (D)
2010 Trial trail – Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste, Vídeň (A)
2009 Teleskopické studio – Galerie Václava Špály, Praha (CZ)
2009 Exit 2009 – Galerie Armaturka, Ústí nad Labem (CZ)
2009 Sochy v ulicích - Brno Art Open, Brno (CZ)
2008 Finále 2008, Cena Jindricha Chalupeckého – Dům Pánu z Kunštátu, Brno (CZ)
2008 10+10 – Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (CZ)
2007 Zůstane to mezi námi – Karlín Studios, Prague (CZ)

 

Jiné prezentace:
2017 Stezka odvahy - komentovaná procházka
2016 Mřížka - kurátorská selekce videí pro MDF Ji.hlava
2016 Neklidná figura současnosti - debata, prezentace
2016 PechaKucha Night Prague vol. 48
2015 Zlínský salon mladých, prezentace laureátů
2014 Pěstuj prostor, Plzeň (CZ)
2014 Modularita a využití modulárních jednotek v současné architektonické praxi, Karlín Studios, Praha (CZ)
2013 Závěrečná prezentatce – Studios Das Weisse Haus, Vídeň (A)
2013 Prostor pro: umění1 – Moravská galerie, Brno (CZ)
2013 Supper Club (2): The Hybrid proposition – TBA21 Augarten  Contemporary, Vídeň, (A)
2013 Autorská videoprojekce – Školská 28 Komunikační prostor, Praha (CZ)
2013 Openstudios – Trinagle Arts Association, New York (USA)
2013 Stezka odvahy / prezentace – Offcity Architekti, Pradubice (CZ)
2012 Stezka odvahy / prezentace – Meetfactory, Praha (CZ)
2012 Stezka odvahy / prezentace – PAF, Olomouc (CZ)
2012 UMA: Dialogy – workshop Is medium the message? – Prádelna Bohnice, Praha (CZ)
2012 CULBURB projektové setkání – Architektur Zentrum Wien, Vídeň (A)
2012 Rozdělovací – Autorská prezentace, Olomouc (CZ)
2012 PechaKucha night – Plzeň (CZ)
2011 Visual manual – DOX, Praha (CZ)
2011 Rewind vol.16 – Moravská galerie, Brno (CZ)
2010 PechaKucha night – Stanica Zárečie, Žilina (SK)
2009 Videoart match vol.4 – Banská Bystrica, (SK)
2008 Mezinárodní filmový festival – Bratislava (SK)
2007 Území nikoho / Jednovečení proejkce ve veřejném prostoru – Plzeň (CZ)

 

Kontakt:

Tomáš Moravec
Na Maninách 1149/32,
170 00, Praha 7 – Holešovice

+420731489992

mail.tomasmoravec@gmail.com


www.tomasmoravec.cz