Reconnaissance flight
installation
artificial fog, carousel slide projector, aluminium framed tracing-papers
diploma work at AVU - Prague
Diplomants AVU exhibition -National Gallery, Veletržní palace, Prague
dimensions variable
2012

81 slides depicting the model of the airship (LZ129 Hindenburg) by details in the rotation of 360 degrees.
Difuse smoke makes the beam of the light visible, but disables the projection on the opposite wall,
where the image would normally be expected. Thus the information of images is everywhere and nowhere
at the same time, concentrated between the source of light and blurred surrounding.
By using the framed tracing paper, which serves as a kind of empty medium,
one can trace and reveal the image again. Image shows up as a back projection in our hands
and disappears in the moment of our next movement.

.....................................................................


Průzkumný let
instalace
umělá mlha, karusel dia-projektor, hliníkem rámované pauzovací papíry
diplomová práce na AVU - Praha
výstava Diplomanti AVU - Národní Galerie, Veletržní palác, Praha
rozměry variabilní
2012


81 diapozitivů mapující v detailech model vzducholodi (LZ129 Hindenburg) v rotaci 360ti stupňů.
Promítání do mlžného prostředí zviditelní kužel světla, které proudí proti divákovi, ale obrazová
informace není prakticky viditelná. Za pomoci zcela běžného prázdného formátu pauzovacího papíru
však můžeme obraz dohledávat.E Máme tedy k dispozici rozptýlenou informaci a jakési vyprázdněné médium.
Fragment obrazu vzniká jako zpětná projekce na membráně, kterou držíme v rukou, a zaniká ve chvíli našeho
dalšího pohybu. Tvar v prostoru můžeme tušit, rozpoznávat, ale nikdy ho neuvidíme v jeden moment v celku.
Je přítomen všude a zároveň bez naší účasti není nikde.