Greenscreen
videoinstallation - aluminium construction (3x6m)
greenscreen fabric, video-loop (1 min, 40 sec)
2017


The silvery creased material, which appears and disappears in Greenscreen,
can evoke clusters of wrecked constructions in old pictures of wrecked aircrafts.
The concrete image based on historical experience remains as a dematerialized memory.
I try to make it present. I reconstruct the event in another place and time.
The image appears thanks to a simple post-production process, however, preceded
by work with the material and physical employment of actors. The green keying screen,
used both as a prop during shooting and as a projection surface for the presentation
of the final video, alludes to the possibilities of the transmission of images and the
freedom of their interpretation.


.....................................................................

Greenscreen
videoinstalace - hliníková konstrukce (3x6m)
klíčovací pozadí, video-smyčka (1 min, 40 sec)
2017Stříbřitá pokroucená hmota, která se vyjevuje a opětovně mizí v díle Greenscreen, může
evokovat shluky ztroskotaných konstrukcí na starých snímcích havarovaných vzdušných plavidel.
Konkrétní obraz vycházející z historické zkušenosti přetrvává jako dematerializovaná vzpomínka.
Snažím se o její zpřítomnění. Rekonstruuji událost v jiném místě i čase. Vyjevení obrazu probíhá
snadnou postprodukční cestou, které ale předcházela práce s materiálem a fyzické nasazení aktérů.
Zelené klíčovací plátno, použité jako rekvizita během natáčení i jako projekční plocha k prezentaci
vzniklého videa, pak odkazuje k možnostem přenosu obrazů i volnosti jejich interpretace.