Short guide
HD video: 00:01:08
subjective journey through the exhibition space
during the installation process - "leviation loop"
Zone in motion exhibition, DOX - centre for contemporary art, Prague
2014

.....................................................................


Short guide
HD video: 00:01:08
subjektivní cesta výstavním prostorem
v procesu instalace - "levitační smyčka"
Výstava Zóna v pohybu, DOX - centrum pro současné umění, Praha
2014

 

photos © Zdeněk Porcal, 2014