Hand in glove (part of "Question of superficial affection" series)
HD video: 00:08:00 (loop)
2013


The video work "Hand in glove" appropriates the sculpture Das Sein (1917)
by Gustinus Ambrosi by means of intervention, focused upon the open gesture
of the original artwork. The real time implosion and deformation of the object
inserted "into the hands of Ambrosi" may be interpreted as a metaphor
to an idea, the fragile substance, which can change by the course of events,
while still being held by someone. Thus, the change itself is less noticeable
in the actual moment, but more visible in the backward perspective.


.....................................................................

Hand in glove (součást série “Otázka líbivosti pláště”)
HD video: 00:08:00 (smyčka)
2013


Video "Hand in glove" apropriuje sochu Das Sein (1917) Gustina Ambrosiho,
formou intervence, zaměřené na otevřené gesto původního díla. Imploze
a deformace objektu dosazeného “do rukou Ambrosimu” může být interpretována
jako metafora myšlenky, křehké látky, kterou neseme, přestože se postupem
času mění. Samotná proměna je tak méně čitelná v aktuálním momentu,
ale vice nápadná při zpětném pohledu.


 
video stills - Hand in glove, 2013

--

installation view - Studios Das Weisse Haus, Wien, 2013