From head to toe
situation
HD-video 00:07:53
2013



Project „From head to toe“ records group interaction emerging from simple mechanical scenarios.
Applied scenario does not create a replica role, rather defines the moment, which unifyies the group.
Mechanics thus created becomes active backdrop, underlining the stay in the group itself.

.....................................................................


Od hlavy k patě
situace
HD-video 00:07:53
2013




Projekt Od hlavy k patě zaznamenává skupinovou interakci, vznikající pomocí jednoduchých
mechanických scénářů. Aplikovaný scénář nevytváří role a repliky, spíše definuje moment
sjednocující skupinu. Mechanika takto vytvořená se stává aktivní kulisou, podtrhující samotný
pobyt ve skupině.