Kiss and Ride
video (loop)
2016


Circular smoke signal is being repetitively exhaled into the gallery space.
Video documents both visual and auditive conditions of its trajectory.
Situation of appearance and disappearance. Continuous loop.

Entrance gallery, Prague, 2016
Výstava Ivan Kafka - Hájemství marnosti (host: Tomáš Moravec)
.....................................................................


Kiss and Ride
video (smyčka)
2016


Kruhový kouřový signál se opakovaně vypouští do prostoru galerie.
Video dokumentuje vizuální i auditivní podmínky jeho trajektorie.
Situace vyjevení a zmizení. Kontinuální smyčka.

Galerie Entrance, Praha, 2016
Exhibition Ivan Kafka - Realm of Futility (guest: Tomáš Moravec)

 

 

installation variant for Czech China Contemporary museum, Beijing (2016)
instalační řešení pro Czech China Contemporary museum, Peking (2016)