Notes on airships
Solo show
Regional Gallery of Fine Arts in Zlín
201
7The exhibition Notes on Airships is permeated by allusions to the physical substance and the specific visuality
of rigid airships (dimensions, material, colour) as well as by an attempt at an unbiased and detached view of
everyday situations. I work with the historical and visual memory of the viewers as well as with the possibilities
and pitfalls of the transmission and mediation of an image. I refer to a generally known phenomenon of which
we have a certain notion even without previous physical experience. The individual works have the character
of rough sketches, authorial notes suggesting a possible interpretation framework. However, the complete
image is only created through the viewers‘ own experience.

.....................................................................

Poznámky o vzducholodích
Samostatná výstava
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

201
7


Výstavu Poznámky o vzducholodích prostupují odkazy k fyzické podstatě i specifické vizualitě ztužených vzducholodí
(rozměry, konstrukce, materiál, barva), ale také snaha o nezatížený pohled a nadhled nad každodenní situací.
Pracuji v ní s historickou i vizuální pamětí diváka, ale také možnostmi a úskalími přenosu a zprostředkování obrazu.
Odkazuji k obecně známému fenoménu, o kterém máme konkrétní představu i bez předchozího fyzického prožitku.
Jednotlivé práce mají charakter pracovních skic, autorských poznámek, které nastiňují možný interpretační rámec.
Celkový obraz je ale utvářen prostřednictvím divákovy vlastní zkušenosti.

 

 

 

 photo: Zdeněk Porcal / Studio Flusser, 2017
--