So I am playing it
HD-video: 00:02:20 / object: cardboard boxes, rubber rope
2011Videoshot of the object in the mechanical surrounding.
The cluster of cardboard boxes girded with rubber rope is being
tested in the mechanical slider at the paper recycling site.


.....................................................................


Tak já to pouštím
HD-video: 00:02:20 / objekt: kartonové krabice, gumolano
2011Videozáznam objektu v mechanickém prostředí.
Shluk kartonových krabic přepásaný gumolanem je testován
na mechanickém pásu třídírny odpadu.


 

 

 

 


installation view: "Happiness" 4+4 Days in Motion Festival, Prague 2011