A quarter kilometre of an airship
Solo show - Gallery SPZ, Prague
installation
(video, object, found fragment)
201
8Streamline (2017) is a video recording the physical representation of the material and scale that was formerly the limit
when building an airship: 245 metres. I extend a line of silver paper over this distance in an open space to try to give an idea
of the length of such an object. In retrospect this can also be seen as a metaphor for a fragile vision and its complicated
unfolding: turning back, going down dead ends and then picking up the thread again.

.....................................................................

Čtvrt kilometru vzducholodi
Samostatná výstava - Galerie SPZ, Praha
instalace (video, objekt, nalezený fragment)

201
8


Video Streamline (2017) zaznamenává fyzické poměřování s materiálem a měřítkem, kterým je v tomto případě historický
limit konstrukce vzducholodi - 245 metrů. Natahuji linii stříbrného papíru do této vzdálenosti a snažím se tak vytyčit délku
tušeného objektu ve volném prostoru. Z odstupu lze akci chápat také jako metaforu křehké vize a pozorovat odvíjení její
spletité cesty s návraty, slepými uličkami i opětovným navázáním na přetrženou nit.