Shift
mobile videosculpture
two real-time captured video-projections,
engine, steal construction, plastic covering
dimensions 200x180x400 cm
201
5


Common work of Matej Al-Ali and Tomáš Moravec can be described as a moving video-vehicle.
The object combines two projection screens together with in-built video-recording lab.
Altogether, the object serves as a moving cart (dimensions 200x180x400 cm),
which creates, captures and projects the video image at the same time.

Project was developwd as part of Screen City Festival 2015, Stavanger, Norway


.....................................................................

Shift
mobilní videosocha
dvě videoprojekce snímané v reálném čase,
motor, ocelové konstrukce, plastový kryt
rozměry
200x180x400 cm
201
5Společná práce Mateje Al-Ali a Tomáše Moravce může být popsána jako pohyblivý video-vehykl.
Objekt obsahuje dvě videoprojekce a vestavěnou mikrolaboratoř ve které vzniká obraz promítaných
videí. Objekt slouží jako pohyblivý vozík (rozměry 200x180x400 cm), který zároveň videoobrazy
vytváří, natáčí i promítá.

Projekt vznikl jako součást Screen City Festival 2015, Stavanger, Norsko

 

 photodocumentation of a performance, Stavanger, Norway, 2015
--