Sketches in bronz
Project realized at Šaloun studio
Performative sculptural exercise
2011


Draperie zakrývající předmět se chová jako rozhraní pozorovatelného a skutečného objemu.

Zakrývá, avšak ve stejnou chvíli prozrazuje jeho tvar. Doslovné popsání toho, co se odehrává
před a za touto hranicí selhává a odpovídá spíše naší subjektivní zkušenosti a představě.
Ve zcela banální situaci, kdy dvě části děje odděluje pouze tenká membrána našlo zalíbení malé dítě.
Nyní není vidět, ale ani ono samo nevidí co se děje venku. Oba světy se vzájemně tuší a možná
mají k sobě paradoxně blíže, protože reakce přicházejí znenadání, bez kalkulu a očekávání.
Stavy se prolínají, formy rostou a padají a není nic, co by setrvalo déle než jak určí aktuální potřeba.

Projekt Skici v bronzu / odhadování pomníku využívá prostoru Šalounova ateliéru
a reflektuje některé prvky sochařské praxe.
Performativní charakter situací potlačuje definitivní formy,
namísto kterých vznikají proměnlivé poziční seskupení.
Socha vzniká zevnitř. Socha žije!
...