Situation: Question of superficial affection
performative proposition for
Thyssen-Bornemisza Augarten Contemporary
Supper-Club (2): A Hybrid proposition
5 instructed waiters. 5 tin-cans under implosion process
2013Situation: Question of Superficial Affection (2013)
is a processual series of sculptures that will be ‘served’
to the audience. Initially projecting the function of protection
and stability, the objects’ physical qualities transform in time.Situace: Otázka líbivosti pláště
performativní rozvrh pro
Thyssen-Bornemisza Augarten Contemporary
Supper-Club (2): A Hybrid proposition
5 instruovaných číšníků. 5 kanystrů pod vlivem imploze
2013Situace: Otázka líbivosti pláště (2013)
je sérií procesuálních soch, "servírovaných"
publiku.
Původně očekávaná funkce stability a ochrany
se proměňuje v čase spolu s fyzickými aspekty objektů.


http://www.tba21.org/program/current/249/artworks2?category=current