Surveying points
construction for video-recording (installation)
dimenstions and materials variable
HD video, 02’15’’
2014

This work focuses on the moment prior to a collapse or a planned fall.
The uncertain constuction in the gallery space is a kind of inverse telescope,
which studies a seemingly endless galaxy built from construction material......................................................................

Geodetické body
konstrukce pro natáčení videa (instalace),
rozměry a materiály variabilní
HD video, 02’15’’
2014
Práce se zaměřuje na moment předcházející zhroucení nebo plánovanému pádu.
Nejistá konstrukce v galerijním prostoru je jakýmsi převráceným teleskopem,
který zkoumá zdánlivě nekonečnou galaxii, vytvořenou ze stavebního materiálu.

 
--

installation view - Fatal jump from a stool, Gallery Trafó, Budapest, (H), 2014


--
videostills