This side up
video installation

201
7The video installation This Side Up mediates the detachment of an image, the take-off and the temporary
aerial view over the given locality. The camera repeatedly leaves the delimited area and observes the residual
part of the city from the height of 25 metres. We can only guess the apparatus enabling this experience,
as it remains hidden outside the angle of vision of the observer. What is exposed though are the actors defining
the choreography of the image, as well as the connecting line between the four anchoring lines, visually inverting
the perspective of the installation solution in the exhibition space. The wooden construction of the video installation
creates a certain projection cover while challenging us to look upward in the direction where the video probe was launched.

.....................................................................

This side up
video instalace

201
7


Videoinstalace This side up zprostředkovává odpoutávání obrazu, vzlet a dočasný nadhled nad danou lokalitou.
Kamera opakovaně opouští vymezenou plochu a nahlíží prostředí reziduální části města z nadhledu 25-ti metrů.
Aparát umožňující tento prožitek pouze tušíme, po celou dobu zůstává skrytý mimo zorný úhel pozorovatele.
Exponovaní jsou naopak aktéři, určující choreografii obrazu, stejně jako spojnice čtyř kotvících lan, které vizuálně
převrací perspektivu instalačního řešení ve výstavním prostoru. Dřevěná konstrukce videoinstalace tvoří jakýsi
obal na projekci a zároveň vyzývá k pohledu vzhůru, kam směřovala i vypouštěná videosonda.